Disse timene kombinerer sykkel som kondisjonsdel og styrketrening etterpå. I styrkedelen går vi av sykkelen og benytter egen kroppsvekt,

strikk eller andre hjelpemidler for å trene styrketrening av hele kroppen. Dette er gode kombinasjonstimer som både gir deg en liten sykkeldel i

starten og en generell styrketrening etterpå. Vi har to ulike typer sykkel/styrke timer: Tung og lett. Vi anbefaler å starte på den lette timen for så å

prøve den tunge når du føler at du mestrer den første timen.